Valors

  • Total orientació al client, mantinguda a tots els nivells i en tots els estaments del grup d’empreses.
  • Marcat caràcter dinàmic i flexible, sent capaços d’adaptar-nos a qualsevol tipus de projecte, construcció i manteniment.
  • Claredat i transparència, aplicada a les relacions de l’empresa amb les BU del grup, amb els seus treballadors, proveïdors i subcontractes, com a manera de fomentar el compromís i facilitar la consecució dels objectius generals.
  • Enfortiment financer de l’empresa, reinvertint la major part dels beneficis per tal d’aconseguir una companyia cada vegada més fort.
  • Formació i actualització contínues, adaptant-nos de manera ininterrompuda als canvis tècnics, normatius i tecnològics.
  • RESPONSABILITAT, ESFORÇ I CONSTÀNCIA, com els tres pilars bàsics sobre els quals assentar l’empresa per poder tenir èxit a llarg termini.
  • Creiem fermament en el trinomi ACCIÓ-REACCIÓ-SERVEI.

PROJECT MANAGEMENT

Gestió de projectes, des del seu inici fins al lliurament de claus com a representants tècnics dels clients.

CONSTRUCCIÓ

Construcció d'edificis, renovacions i ampliacions parcials o integrals amb el suport de les empreses del grup.

MANTENIMENT

Serveis integrals de manteniment i gestió d'edificis i instal·lacions elèctriques, incendis i climatització per garantir el confort i la seguretat.