Project Management

Treballs d’oficina tècnica:

 • Actualització de plans i instal·lacions.
 • Revisió de projectes existents i proposta de millora tant a nivell constructiu com també d’instal·lacions.
 • Gestió i tramitació de Llicències.
 • Legalització de les instal·lacions d’acord a normativa a través d’organismes de control.
 • Realització de propostes d’encaix sobre plànols del projecte.
 • Desenvolupament de projectes bàsics i d’execució.
 • Gestió, tramitació de llicències i legalització d’instal·lacions elèctriques, contra incendis i de climatització.
 • Planificació dels projectes.
 • Processos de licitació i adjudicació d’obres.
 • Direcció d’obres – Visites d’obra permanents o periòdiques.
 • Control econòmic de cada projecte.
 • Aportació de solucions alternatives per a optimització de costos.
 • Gestió i contractació de subministraments.

PROJECT MANAGEMENT

Gestió de projectes, des del seu inici fins al lliurament de claus com a representants tècnics dels clients.

CONSTRUCCIÓ

Construcció d'edificis, renovacions i ampliacions parcials o integrals amb el suport de les empreses del grup.

MANTENIMENT

Serveis integrals de manteniment i gestió d'edificis i instal·lacions elèctriques, incendis i climatització per garantir el confort i la seguretat.