Objectius

Consolidar-se com empresa de serveis que abasten el MANAGEMENT, la CONSTRUCCIÓ en qualsevol format (claus en mà, parcial, reformes i ampliacions), així com també el MANTENIMENT integral, principalment d’edificis industrials, logístics i comercials.

Missió

Oferir el servei de gestió, construcció i manteniment, donant un servei adequat en el temps i en forma, dins d’un preu de mercat i en procediments establerts, adaptats a cada client.

PROJECT MANAGEMENT

Gestió de projectes, des del seu inici fins al lliurament de claus com a representants tècnics dels clients.

CONSTRUCCIÓ

Construcció d'edificis, renovacions i ampliacions parcials o integrals amb el suport de les empreses del grup.

MANTENIMENT

Serveis integrals de manteniment i gestió d'edificis i instal·lacions elèctriques, incendis i climatització per garantir el confort i la seguretat.