Codi ètic.

Tot el grup al qual pertany Danblar té molt clar que cal complir el nostre codi ètic

En tot moment respectem qualsevol aspecte relacionat amb les normatives i legislació vigent aportant als nostres clients propostes de millora respecte.

Així mateix, disposem d’uns procediments de compliance que ens garanteixen el correcte funcionament de tots els processos amb total transparència, tant a nivell intern com també de cara als nostres clients.

https://www.danblar.com/que-ofrecemos/management/

Gestió de projectes, des del seu inici fins al lliurament de claus com a representants tècnics dels clients.

CONSTRUCCIÓ

Construcció d'edificis, renovacions i ampliacions parcials o integrals amb el suport de les empreses del grup.

MANTENIMENT

Serveis integrals de manteniment i gestió d'edificis i instal·lacions elèctriques, incendis i climatització per garantir el confort i la seguretat.